Till navigation Till innehåll (s)

Miljömedvetenhet hos sollentunaborna

I Stockholms Länsstyrelses medborgarundersökning ställs frågan ifall medborgaren uppfattar sig själv som miljömedveten. Här redovisas andelen som har svarat Ja, i mycket stor utsträckning eller Ja, i ganska stor utsträckning på frågan. Varje år svarar runt 6000 personer på enkäten, varav 200-300 är sollentunabor.

Andel invånare som uppfattar sig som mycket eller ganska mycket miljömedvetna.

Datakälla: Länsstyrelsens medborgarundersökning

Kommentar

80 procent av de svarande sollentunaborna anser sig vara mycket eller ganska mycket miljömedvetna vilket är detsamma som i hela regionen. Det går att se en ökning sedan 2015, men samtidigt minskade det mellan 2021 och 2023. Både andelen som anser sig vara miljömedvetna i mycket stor utsträckning och i ganska stor utsträckning minskade till den senaste undersökningen.

Man ska dock vara lite försiktig med att tolka resultatet ifrån enkäter om det inte är så många som har svarat på enkäten. År 2023 var det 313 personer i Sollentuna som svarade på den här frågan.

Indikator SE.10.4
Uppdaterad: 2024-02-14