Till navigation Till innehåll (s)

Kommunikation och delaktighet

För att göra bra saker för miljön krävs kunskap och engagemang. Det är viktigt att kommunorganisation, invånare och verksamma i Sollentuna är delaktiga i miljöarbetet.

Här kan du läsa om olika kampanjer och initiativ som genomförts samt mätningar av Sollentuna kommuns miljöarbete.

Statistiken som finns under Statistik och fakta visar på positiva trender. Sollentuna kommun anordnar årligen flera miljökampanjer och events. Till exempel så genomförs WWF:s Earth Hour där kommuninvånare uppmanas att släcka ljuset för klimatet. Ett annat evenemang är Skräpplockardagarna där barn och ungdomar plockar skräp och lär sig om nedskräpning. Antalet barn och ungdomar som deltagit i kampanjen har ökat med 54 procent mellan åren 2017 och 2020. Det betyder att fler är ute och plockar skräp och att Sollentuna blir renare under våren. Under Trafikantveckan hösten 2020 fixade kommunen en digital cykelkarta med fokus på familjevänliga utflyktsmål, anordnade en QR-kod tävling vid pendeltågsstationerna och spelade in en film med politiker som cyklade nya cykelbanor.

Även en del av Sollentunas föreningar och kommunala bolag deltar i miljökampanjerna. Om vi ska klara Sollentunas miljömål är det viktigt att många aktörer är delaktiga i miljöarbetet.

När det gäller kommunens miljöarbete hamnar Sollentuna på plats 18 av Sveriges alla kommuner i Aktuel Hållbarhets miljöranking mendan i SCB:s medborgarundersökning får kommunen 60 i en skala 1-100 i ett index om vad kommuninvånarna anser om kommunens miljöarbete.

Länkar

Huvudområde SE.10
Uppdaterad: 2022-03-31
Projekt