Till navigation Till innehåll (s)

Klimat

Vi är mitt uppe i en global klimatförändring och i framtiden blir det blötare och varmare i Sollentuna. För att klara utmaningarna måste vi snabbt minska på växthusgasutsläppen.

Här redovisar vi statistik och fakta om Sollentunas olika växthusgasutsläpp. Du hittar också våra bedömningar.

Vi befinner oss mitt uppe i en global klimatförändring. Den har orsakats av människans utsläpp av växthusgaser och jordens medeltemperatur har ökat nära en grad sedan 1800- talets senare hälft. Hur kommer ett varmare klimat att påverka Sollentuna? SMHI har i sina framtidsanalyser visat att Sollentunaborna förmodligen kommer att få uppleva höjda årsmedeltemperaturer och en rikligare årsnederbörd. Läs mer om framtidsanalyserna genom att klicka dig vidare på dokumenten nedan.

Solletuna kommun har en klimatpolicy som säger att vi inte ska bidra till den globala uppvärmningen. Nettoutsläppen av växthusgaser ska minska till noll i en takt så att den globala temperaturökningen inte överstiger 1,5 grader Celsius.

Statistiken som finns under "Statistik och fakta" visar på positiva trender och att växthusgasutsläppen minskar. Men de minskar alldeles för sakta. För att nå kommunens mål om nettonollutsläpp till år 2040, för kommunorganisationen till år 2030, så måste de minska i en mycket snabbare takt än vad de gör nu. Idag släpper en genomsnittlig svensk ut 9 ton växthusgaser per år. För att klara kommunens mål behöver vi släppa ut max 1 ton växthusgaser per person och år.

Vi har en lång väg kvar att gå och vi måste alla hjälpas åt. Hur mycket växthusgaser släpper du ut? Klicka på Klimatkontot nedan för att se efter!

Läs också om hur kommunen arbetar för att minska på utsläppen under rubriken "Sollentuna kommuns handlingsplan för miljöarbetet 2016 - 2020" i vänstermenyn.

Huvudområde SE.1
Uppdaterad: 2022-05-13
Projekt