Till navigation Till innehåll (s)

Energi

All energi som används påverkar miljön mer eller mindre. Därför är den energi som aldrig används den mest miljövänliga.

Här hittar du statistik och fakta på hur mycket energi som används och produceras i Sollentuna.

Energianvändning ger upphov till utsläpp av växthusgaser. Om vi ska klara klimatmålen är det därför viktigt att se på hur energi används och var den kommer ifrån. I klimatomställningen behöver energisystemen kraftigt förbättras, energieffektiviteten öka och användningen minska. Samtidigt behöver all energi som används genereras från förnybara källor.

Statistiken som finns under Statistik och fakta visar på både positiva och negativa trender. Energianvändningen ökar totalt sett i Sollentuna men om räknar per invånare så minskar den. Kommunorganisationens energieffektiviseringsarbete har även resulterat i att en mindre mängd energi används i kommunens bostäder och lokaler.

Produktionen av förnybar energi ökar. Antalet installerade solcellsanläggningar i Sollentuna har ökat med 390 procent mellan åren 2016 - 2020. Sollentuna kommun äger också tre vindkraftverk i Mora och all el som produceras av dessa används i och av kommunen. Fjärrvärmemixen som Sollentuna får är i stort sett helt förnybar eller återvunnen.

Även om andelen förnybar energi ökar är det också viktigt att energin används smart. Energi är en resurs som bör hushållas med så att den räcker längre och till fler. Kommunen arbetar på flera olika sätt för att se till att energin används på ett bra sätt i kommunen. Läs mer om arbetet i Sollentuna kommuns energiplan genom att klicka på dokumentet nedan eller läs mer i redovisningen av Sollentuna kommuns handlingsplan för miljöarbetet 2016 - 2020. Kommunen arbetar för närvarande med att ta fram en ny energiplan.

Är ditt hus lämpligt för solceller? Vill du energieffektivisera din verksamhet? Få hjälp genom länkarna nedan.

Relaterade globala mål

Länkar

Huvudområde SE.4
Uppdaterad: 2022-04-27
Projekt