Till navigation Till innehåll (s)

Trafik och transportlösningar

Här kan du läsa mer om de olika delmålen, vad som mäts och hur långt vi har kommit. Klicka dig vidare på rubrikerna nedan. Är statusen grön ser målet ut att uppnås, är det gult kan det uppnås till viss del och är det rött blir målet svårt att nå.

Delmål

Minskade fossila utsläpp

DelmålMK.2.1
Status: Delmålet kan delvis nåsDelmålet kan delvis nås

Minskade bullernivåer

DelmålMK.2.3
Status: Delmålet ser ut att nåsDelmålet ser ut att nås

Förbättrad cykel- och kollektivtrafik

DelmålMK.2.4
Status: Delmålet ser ut att nåsDelmålet ser ut att nås
Delmål MK.2
Uppdaterad: 2021-04-28