Till navigation Till innehåll (s)

Mark och vatten

Här kan du läsa mer om de olika delmålen, vad som mäts och hur långt vi har kommit. Klicka dig vidare på rubrikerna nedan. Är statusen grön ser målet ut att uppnås, är det gult kan det uppnås till viss del och är det rött blir målet svårt att nå.

Delmål

Minskad klimatpåverkan från byggprocessen

DelmålMK.3.1
Status: Delmålet kan delvis nåsDelmålet kan delvis nås

Anpassning till klimatförändringarna

DelmålMK.3.5
Status: Delmålet kan delvis nåsDelmålet kan delvis nås

God vattenkvalitet

DelmålMK.3.3
Status: Delmålet ser ut att nåsDelmålet ser ut att nås

Bibehållen biologisk mångfald

DelmålMK.3.4
Status: Delmålet kan delvis nåsDelmålet kan delvis nås

Hantering av förorenade områden

DelmålMK.3.2
Status: Delmålet kan delvis nåsDelmålet kan delvis nås
Delmål MK.3
Uppdaterad: 2020-08-03