Till navigation Till innehåll (s)

Ökat samarbete med forskningsvärlden

Att samarbeta med forkskningsvärlden är viktigt för att klara klimat- och miljömålen. Kommunen ska ta del i relevanta forskningsprojekt och erbjuda kommunen som testbädd.

Status: Delmålet ser ut att nås Delmålet ser ut att nås

Delmålet ser ut att nås. Kommunen har deltagit i flera projekt tillsammans men andra samhällsaktörer. Bland annat så har kommunen deltagit i forskningsprojektet "Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande", som drevs av KTH under fyra år och som avslutades år 2018. Projektet gav Sollentuna kommun värdefulla insikter om hur framtiden kan bli.

Delmål MK.4.6
Uppdaterad: 2020-07-10