Vibyån

Dela på sociala medier
Kontakt

Kontaktcenter

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 210 00

Vibyån ligger vid kommunens norra del, i Oxundaåns avrinningsområde. Vibyån förbinder Ravalen med Edssjön (i Upplands Väsby) och är Ravalens enda frånflöde (utlopp).
Titel Kategori År Utgivare
Övergripande
Ekosystemtjänster i Sollentunas vatten (78,0 MB) Övergripande 2018 Ekologigruppen AB
Övergripande
Recipientberäkningar för sjöar och åar i Sollentuna och Uppl (3,95 MB) Övergripande 2019 StormTac
Övergripande miljöövervakning
Biotopkartering av sjöar och vattendrag (4,96 MB) Övergripande miljöövervakning 2014 Naturvatten i Roslagen AB, Ekologigruppen AB
Miljögifter
Miljögifter i Oxundaåns vattensystem 2017 (1,83 MB) Miljögifter 2017 Naturvatten i Roslagen AB
Miljögifter
Miljögifter i Oxundaåns vattensystem 2015 (1,97 MB) Miljögifter 2015 Naturvatten i Roslagen AB
Miljögifter
Provtagning av grundvatten och sediment - Holmbodatippen (1,67 MB) Miljögifter 2013 Ramböll