Miljöbarometern

Dela på sociala medier
Kontakt

Kontaktcenter

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 210 00

Välkommen till Sollentunas Miljöbarometer

Sollentunas Miljöbarometer är en webbaserad databas som har tagits fram inom arbetet med kommunens vattenplanering, vilken är del av EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Detta för att tillgängliggöra informationen för kommunens medarbetare, allmänheten och övriga intressenter.

Här samlar kommunen miljöövervakningsdata, rapporter, information och statusbedömningar om Sollentunas sjöar, vattendrag och kust inom kommunens två avrinningsområden; Oxundaåns avrinningsområde samt Edsvikens avrinningsområde. Ett avrinningsområde är den totala landytan inklusive sjöar och vattendrag varifrån regn- och smältvatten avrinner till ett och samma vatten. Ett avrinningsområde kan även bestå av delavrinningsområden och delas ofta med flera kommuner.

Klicka på respektive avrinningsområde för att läsa mer.

Sidan är under uppbyggnad och uppdateras kontinuerligt.

Avrinningsområden