Till navigation Till innehåll (s)

Minskade luftföroreningar

Luftföroreningar som kommuninvånare utsätts för ska minska, bland annat genom att kommunen ska arbeta för att fler ska välja gång, cykel och kollektivtrafik.

Indikatorer

Partiklar PM 10 årsmedelvärde

IndikatorMK.2.2.3

Halten av partiklar PM 10 årsmedelvärde.

Partiklar PM 2,5 årsmedelvärde

IndikatorMK.2.2.2

Halten av partiklar PM 2,5 årsmedelvärde

Kvävedioxid NO2 årsmedelvärde

IndikatorMK.2.2.4

Halten kvävedioxid årsmedelvärde.

Marknära ozon årsmedelvärde

IndikatorMK.2.2.1

Halten av marknära ozon årsmedelvärde.

Senaste värdet: 54 µg/m32016

Dubbdäcksandelar av stillastående fordon

IndikatorMK.2.2.5

Andelen bilar med dubbdäck.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 51 %2020

Cykelfrämjandets kommunvelometer

IndikatorMK.2.2.6

Antal poäng i cykelfrämjandets kommunvelometer

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 70,5 2019
Delmål MK.2.2
Uppdaterad: 2021-04-28