Till navigation Till innehåll (s)

Minskade fossila utsläpp

Kommunen ska minska utsläppen från sina egna transporter med 50 %, ställa krav på fordons- och entreprenadsmaskiners bränsle- och förbrukning i upphandling och testa förnybara bränslen i sin fordonspark.

Status: Delmålet kan delvis nås Delmålet kan delvis nås

Indikatorer

Växthusgasutsläpp från vägtransporter

IndikatorMK.2.1.3

Utsläpp av växthusgaser från kommunanställdas resor med vägtransporter (buss, bil, tåg etc.)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 59 ton2019
Delmål MK.2.1
Uppdaterad: 2020-07-22