Till navigation Till innehåll (s)

Förbättrad cykel- och kollektivtrafik

Cykel- och kollektivtrafiken ska förbättras och göras mer tillgänglig, till exempel genom att utreda för en eventuell linbana, arbeta för en söder uppgång i Häggviks pendeltågsstation och för en tvärbana till Helenelund.

Status: Delmålet ser ut att nås Delmålet ser ut att nås

Delmålet ser ut att nås. Kommunen arbetar på flera sätt för att förbättra cykel- och kollektivtrafiken. Till exempel så har kommunen utrett för en linbana, arbetat för en söderuppgång till Häggviks station samt arbetat för en tvärbana till Helenelund. Linbanan blev aldrig av då projektet var för kostsamt i relation till nytta. Den södra uppgången till Häggvik station är på gång och ska vara klar senast 2023, likaså tvärbanan, som ska vara klar senast år 2023. Dessa åtgärder bidrar till att förbättra tillgänligheten till kollektivtrafik för Sollentunas invånare.

Många av Sollentunas invånare har kollektivtrafik tillgänligt genom närheten till både busshållsplatser och pendeltågsstationer runtom i kommunen. För många av Sollentunas invånare skulle det kunna vara möjligt att, i en allt större utsträckning, lämna bilen hemma vid fler tillfällen till förmån för buss och tåg.

Sollentuna kommun vill att fler ska cykla och åka kollektivt och genomför ständigt åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Cykelplanen talar om hur cyklister gynnas genom att fler och säkrare cykelvägar byggs, fler cykelkampanjer genomförs och servicen förbättras. Under de senaste åren har kommunen anlagt, eller byggt om, drygt 30 kilometer cykelvägar och cykelnätet är även prioriterat vid snöröjning.

Kommunen för också en ständig dialog med SL för att säkerställa ett bra och utvecklande samarbete.

Delmål MK.2.4
Uppdaterad: 2020-07-23