Till navigation Till innehåll (s)

Resurshantering och konsumtion

Här kan du läsa mer om de olika delmålen, vad som mäts och hur långt vi har kommit. Du hittar dem under rubrikerna nedan. Är statusen grön ser målet ut att uppnås, är det gult kan det uppnås till viss del och är det rött blir målet svårt att nå.

Delmål

Effektivare användning av energi

DelmålMK.1.1
Status: Delmålet ser ut att nåsDelmålet ser ut att nås

Minskad klimatpåverkan från inköp

DelmålMK.1.2
Status: Delmålet ser ut att nåsDelmålet ser ut att nås

Minskad klimatpåverkan från mat

DelmålMK.1.4
Status: Delmålet ser ut att nåsDelmålet ser ut att nås

Minskad kemikaliepåverkan

DelmålMK.1.3
Status: Delmålet ser ut att nåsDelmålet ser ut att nås

Minskad resursanvändning

DelmålMK.1.5
Status: Delmålet ser ut att nåsDelmålet ser ut att nås
Delmål MK.1
Uppdaterad: 2021-10-04