Till navigation Till innehåll (s)

Ökad miljökompetens i skolor och förskolor

Förskolebarnens och elevers miljökompetens ska öka, till exempel genom att genomföra miljöprojekt inom ordinarie undervisning i skolorna.

Status: Delmålet ser ut att nås Delmålet ser ut att nås

Delmålet ser ut att nås. Genom Naturskolan får elever lära sig mer om natur, miljö och klimat inom ordinarie verksamhet. Sollentunas skolor har arbetat med flera miljöprojekt genom åren, till exempel;

•"Vårt Sollentuna 2040", ett årligt kommunprojekt, som riktar sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Projektet avslutas med en redovisning för politiker och tjänstemän. År 2018 deltog ca 200 elever som fick en chans att ge sin syn på en hållbar samhällsplanering.

•"Försvinn svinn" som syftar till att lära barn och ungdomar om hur maten och matavfall påverkar klimatet.

År 2019 deltog 500 elever i Naturskolans miljöundervisning, och 4500 elever besökte skolan.

Delmål MK.4.3
Uppdaterad: 2020-07-10