Till navigation Till innehåll (s)

Ökad kännedom hos kommuninvånare

Kännedomen om kommunens miljöarbete ska öka, till exempel genom att kommunen skriver nyheter om miljöarbetet i sina sociala kanaler.

Status: Delmålet ser ut att nås Delmålet ser ut att nås

Delmålet ser ut att nås. Kommunen kommunicerar sitt miljöarbete löpande genom nyheter och information både externt och internt. Kommunen använder flera sätt för att kommunicera, till exempel genom facebook, lokaltidningar och evenemang. De senaste åren har kommunen bland annat;

•Talat om vad kommunen gör för att underlätta för cykeltrafiken i lokaltidningar.
•Berättat för anställda hur mycket vi flyger och hur det påverkar klimatet.
•Beskrivit hur Sollentuna hem vann pris för bästa energiprestation i sociala kanaler.
•Regelbundet genomfört kommunikationskampanjer som Earth Hour och Trafikantveckan.

Den löpande kommunikationen är en viktig del i att skapa engagemang kring miljöfrågorna.

Delmål MK.4.1
Uppdaterad: 2021-02-25