Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna kommuns handlingsplan för miljöarbetet 2016-2020

Sollentuna har två övergripande mål för miljön och klimatet: Kommunens miljömål är att inte tära på jordens resurser. Och klimatmålet handlar om att inte bidra till den globala temperaturökningen.

För att nå målen har vi gjort en handlingsplan med delmål för åren 2016 till 2020. Du hittar dem under rubrikerna här på sidan. Vi håller på att ta fram nya delmål för kommande år.

Delmål

Resurshantering och konsumtion

DelmålMK.1

Här redovisas delmål inom resurshantering och konsumtion med hjälp av indikatorer och information.

Trafik och transportlösningar

DelmålMK.2

Här redovisas delmål inom trafik- och transportlösningar med hjälp av indikatorer och information.

Mark och vatten

DelmålMK.3

Här redovisas delmål inom mark och vatten med hjälp av indikatorer och information.

Kommunikation och kompetensutveckling

DelmålMK.4

Här redovisas delmål inom kommunikation och kompetensutveckling med hjälp av indikatorer och information.

Projekt MK
Uppdaterad: 2020-05-29