Till navigation Till innehåll (s)

Kvävedioxid NO2 månadsmedelvärde

Här redovisas månadsmedelvärdet av kvävedioxid från år 2019. Dessa mäts på ca 2 meters höjd på sju platser runtom i kommunen varje månad.

Halten kvävedioxid månadsmedelvärde.

Rad-id Kanalvägen Senaste värdet (µg/m3) Datum

0

Eriksbergsskolan

 19

Dec-2019

1

Sollentunavägen, Centrumbyggnaden

 19

Dec-2019

2

Slånbärsvägen

 15

Dec-2019

3

Kronovägen

 13

Dec-2019

4

Danderydsvägen

 12

Dec-2019

5

Rättviksvägen

 11

Dec-2019

6

Järvafältet

 4

Dec-2019

Datakälla: Sollentuna kommun

Kommentar

Månadsmedelvärdet för kvävedioxid visar att utsläppen av kvävedioxid är högre under vinterhalvåret än under semestertiden under sommarhalvåret. Miljökvalitetsnorm för månadsmedelvärde saknas för kvävedioxid.

Indikator SE.2.6.2
Uppdaterad: 2021-02-15
Fokusområden