Till navigation Till innehåll (s)
Tre personer sträcker upp händerna, utsikt över Rotebro

Miljörankning

Här redovisas Sollentuna kommuns årliga placeringar i Aktuell Hållbarhets miiljörankning och kommuninvårnarnas bedömning av kommunens miljöarbete.

Indikatorer

Miljöbästa kommun

IndikatorSE.10.2.1

Placering i Aktuell Hållbarhets årliga miljöranking.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 18 2021

Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete

IndikatorSE.10.2.2

Andel nöjda med kommunens miljöarbete

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2010
Senaste värdet: 60 2020
Delmål SE.10.2
Uppdaterad: 2022-03-31