Till navigation Till innehåll (s)
Fröken hjälper ett barn

Kampanjer och kunskapslyft

Här kan du läsa om olika kampanjer och utbildningar som genomförts i Sollentuna kommun samt sollentunabornas åsikter kring miljömedvetenhet.

Indikatorer

Skräpplockardagarna

IndikatorSE.10.1.1

Antalet barn och ungdomar som plockat skräp i Sollentuna.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 11651 stycken2021

Earth Hour

IndikatorSE.10.1.3

Antalet personer som deltog på eventet Earth Hour år 2018.

Senaste värdet: 450 stycken2018

Miljömedvetenhet hos sollentunaborna

IndikatorSE.10.1.4

Andel invånare som uppfattar sig som mycket eller ganska mycket miljömedvetna.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 86 %2021

Miljöutbildning

IndikatorSE.10.1.5

Antalet anställda som gått kommunens digitala miljöutbildning.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 249 2021

Högre miljökrav på medborgare

IndikatorSE.10.1.6

Andel sollentunabor som tycker att det ska ställas krav på medborgarna att agera miljövänligt

Senaste värdet: 71,4 %2021
Delmål SE.10.1
Uppdaterad: 2022-02-28