Till navigation Till innehåll (s)

Energianvändning

Sollentuna kommunfastigheter (SKAB) tillhandahåller statistik på den totala energianvändningen i kommunens bostäder och lokaler.

Total energianvändning i kommunens bostäder och lokaler.

Datakälla: Sollentuna kommunfastigheter (SKAB), Sollentuna kommun

Kommentar

Kommunens användning av energi i lokaler och bostäder har totalt sett minskat under perioden. Minskningen beror främst på ett lyckat driftoptimeringsarbete samt att energieffektiviteten förbättrats. Kommunen är noga med att kombinera planerat underhåll med energieffektiva lösningar. Elanvändningen har dock ökat medan fjärrvärmeanvändningen minskat. Fjärrvärmebehovet styrs också av vintertemperaturer, milda vintrar minskar behovet av värme. All el som kommunen använder kommer ifrån förnybara källor.

Indikator SE.4.1.14
Uppdaterad: 2020-07-22
Fokusområden