Till navigation Till innehåll (s)

Energianvändning

Sollentuna kommunfastigheter, Sollentuna energi och miljö och Sollentunahem tillhandahåller statistik på den totala energianvändningen i kommunorganisationens bostäder och lokaler.

Total energianvändning i kommunorganisationens bostäder och lokaler.

Datakälla: Sollentuna kommunfastigheter (SKAB), Sollentuna energi och miljö (SEOM) och Sollentunahem AB

Kommentar

Kommunorganisationens användning av energi i lokaler och bostäder har totalt sett minskat under perioden. Minskningen beror främst på ett lyckat driftoptimeringsarbete samt att energieffektiviteten förbättrats. En del fastigheter har även avyttrats. Kommunen är noga med att kombinera planerat underhåll med energieffektiva lösningar. Fjärrvärmebehovet styrs även av vintertemperaturer, milda vintrar minskar behovet av värme. All el som kommunorganisationen använder kommer ifrån förnybara källor.

År 2019 är inte redovisat i diagrammet på gund av otillräckliga uppgifter.

Indikator SE.4.1.14
Uppdaterad: 2021-04-28
Fokusområden