Till navigation Till innehåll (s)

Källsortering och materialåtervinning

Här hittar du fakta om det avfall som källsorteras och materialåtervinns. Du kan även se hur det har utvecklat sig över tid och läsa vår bedömning av området.

Indikatorer

Återvinning av förpackningar

IndikatorSE.5.2.4

Mängden insamlade tidningar och förpackningar per invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 57 kg2019

Hushållsavfall till materialåtervinning

IndikatorSE.5.2.1

Andelen hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkusive biologisk behandling.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 36 %2019
Fokusområden SE.5.2
Uppdaterad: 2021-02-03