Till navigation Till innehåll (s)
Tjej vid återvinningsstation

Källsortering och materialåtervinning

Här hittar du fakta om det avfall som källsorteras och materialåtervinns. Du kan även se hur det har utvecklat sig över tid och läsa vår bedömning av området.

Indikatorer

Återvinning av förpackningar

IndikatorSE.5.2.4

Mängden insamlade tidningar och förpackningar per invånare.

Senaste värdet: 58 kg2021

Hushållsavfall till materialåtervinning

IndikatorSE.5.2.1

Andelen hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkusive biologisk behandling.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 38 %2021

Återvinning av matavfall

IndikatorSE.5.2.2

Andel av uppkommet matavfall som går till biologisk behandling

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 43 %2021

Förnybara drivmedel för insamling av mat- och restavfall

IndikatorSE.5.2.5

Andel förnybara drivmedel som används vid insamlingen av mat- och restavfall

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Senaste värdet: 81 %2021

Källsortering

IndikatorSE.5.2.8

Antalet källsorterande skolor och förskolor.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 33 2019

Länkar

Fokusområden SE.5.2
Uppdaterad: 2022-04-26