Väsjön

Dela på sociala medier
Kontakt

Kontaktcenter

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 210 00

Väsjön ligger i kommunens östra del, i Oxundaåns avrinningsområde. Väsjön är en näringsrik, liten och grund sjö som är central i Väsjöns blågröna stråk.

Ekologisk status

Totalfosfor

IndikatorSE.2.9.5 Totalfosfor för ytvatten (µg/l) för augusti månad.
Senaste värdet: 24 µg/l2018

Siktdjup

IndikatorSE.2.9.1 Siktdjup för augusti månad (m).
Senaste värdet: 2,3 meter2018

Syrgas

IndikatorSE.2.9.3 Syrgas i vatten för bottenprover från augusti månad (mg/l).
Senaste värdet: 9,2 mg/l2018

Klorofyll

IndikatorSE.2.9.4 Klorofyll a för ytprover från augusti månad (µg/l).
Senaste värdet: 7,92 µg/l2018

Växtplankton i sjöar

IndikatorSE.2.9.2 Sammanvägning av totalbiomassa, andel cyanobakterier och trofiskt planktonindex (TPI) som numemrisk klassning.
Senaste värdet: 0,92 Nklass2018

Fisk i sjöar

IndikatorSE.2.9.18 EQR8-index för fisk i sjöar
Senaste värdet: 0,65 2018

Makrofyter i sjöar

IndikatorSE.2.9.7 Trofiindex (TMI) för makrofyter
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2010
Senaste värdet: 0,63 2010

Koppar

IndikatorSE.2.9.8 Kopparhalten i vatten.
Senaste värdet: 1,46 µg/l2018

Zink

IndikatorSE.2.9.9 Zinkhalt i vatten.
Senaste värdet: 2,26 µg/l2018

PCB i fisk

IndikatorSE.2.9.10
Senaste värdet: 0,0061 mg/kg vv2014

Kemisk status

Bly i vatten

IndikatorSE.2.9.13 Blyhalt i vatten.
Senaste värdet: 0,386 µg/l2018

Kadmium i vatten

IndikatorSE.2.9.16 Kadmiumhalt i vatten.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015
Senaste värdet: 0,007 µg/l2018

Kvicksilver i vatten

IndikatorSE.2.9.14 Kvicksilverhalt i vatten.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet: 0,001 µg/l2018

Kvicksilver i fisk

IndikatorSE.2.9.11
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2014
Senaste värdet: 0,13 mg/kg vv2014

PFOS i fisk

IndikatorSE.2.9.15 PFOS-halt i fisk.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2014
Senaste värdet: 0,012 mg/kg vv2014

Bly i sediment

IndikatorSE.2.9.17 Blyhalt i sediment.
Senaste värdet: 68,4 mg/kg TS2017

Kadmium i sediment

IndikatorSE.2.9.12 Kadmium i sediment
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 1995
Senaste värdet: 1,16 mg/kg TS2017

Övrigt

Totalkväve

IndikatorSE.2.9.6 Totalkväve för ytvatten (µg/l) från augusti månad.
Senaste värdet: 752 µg/l2018