Ravalen

Dela på sociala medier
Kontakt

Kontaktcenter

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 210 00

Ravalen ligger relativt centralt i kommunen, delvis inom Östra Järvafältets naturreservat, i Oxundaåns avrinnginsområde. Ravalen är en grund, näringsrik slättsjö.

Ekologisk status

Totalfosfor

IndikatorSE.2.5.5 Totalfosfor för ytvatten (µg/l) för augusti månad.
Senaste värdet: 16 µg/l2018

Siktdjup

IndikatorSE.2.5.1 Siktdjup för augusti månad (m).
Senaste värdet: 1 meter2018

Syrgas

IndikatorSE.2.5.3 Syrgas i vatten för bottenprover från augusti månad (mg/l).
Senaste värdet: 11,7 mg/l2017

Klorofyll

IndikatorSE.2.5.4 Klorofyll a för ytprover från augusti månad (µg/l).
Senaste värdet: 1,33 µg/l2018

Växtplankton i sjöar

IndikatorSE.2.5.2 Sammanvägning av totalbiomassa, andel cyanobakterier och trofiskt planktonindex (TPI) som numemrisk klassning.
Senaste värdet: 0,97 Nklass2018

Fisk i sjöar

IndikatorSE.2.5.15 EQR8-index för fisk i sjöar
Senaste värdet: 0,41 2018

Makrofyter i sjöar

IndikatorSE.2.5.7 Trofiindex (TMI) för makrofyter
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2010
Senaste värdet: 0,64 2010

Koppar

IndikatorSE.2.5.8 Kopparhalten i vatten.
Senaste värdet: 0,20 µg/l2016

Zink

IndikatorSE.2.5.9 Zinkhalt i vatten.
Senaste värdet: 0,895 µg/l2016

Kemisk status

Bly i vatten

IndikatorSE.2.5.11 Blyhalt i vatten.
Senaste värdet: 0,005 µg/l2016

Kadmium i vatten

IndikatorSE.2.5.13 Kadmiumhalt i vatten.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 0,001 µg/l2016

Kvicksilver i vatten

IndikatorSE.2.5.12 Kvicksilverhalt i vatten.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 0,001 µg/l2016

Bly i sediment

IndikatorSE.2.5.14 Blyhalt i sediment.
Senaste värdet: 84,7 mg/kg TS2017

Kadmium i sediment

IndikatorSE.2.5.10 Kadmium i sediment
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 1995
Senaste värdet: 1,08 mg/kg TS2017

Övrigt

Totalkväve

IndikatorSE.2.5.6 Totalkväve för ytvatten (µg/l) från augusti månad.
Senaste värdet: 994 µg/l2018