Norrviken

Dela på sociala medier
Kontakt

Kontaktcenter

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 210 00

Norrviken ligger vid kommunens norra del, i Oxundaåns avrinningsområde. Norrviken delas med Upplands Väsby kommun. Norrviken är kommunens största sjö och det är en näringsrik sprickdalssjö.

Övergripande statusklassning

Ekologisk status

IndikatorSE.2.4.21 Länsstyrelsens klassning av ekologisk status
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: Otillfredsställande2017

Kemisk status

IndikatorSE.2.4.20 Länsstyrelsens klassning av kemisk status
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: Uppnår ej god2017

Ekologisk status

Totalfosfor

IndikatorSE.2.4.5 Totalfosfor för ytvatten (µg/l) för augusti månad.
Senaste värdet: 113 µg/l2018

Siktdjup

IndikatorSE.2.4.1 Siktdjup för augusti månad (m).
Senaste värdet: 2,5 meter2018

Syrgas

IndikatorSE.2.4.3 Syrgas i vatten för bottenprover från augusti månad (mg/l).
Senaste värdet: 0,1 mg/l2018

Klorofyll

IndikatorSE.2.4.4 Klorofyll a för ytprover från augusti månad (µg/l).
Senaste värdet: 5,39 µg/l2018

Växtplankton i sjöar

IndikatorSE.2.4.2 Sammanvägning av totalbiomassa, andel cyanobakterier och trofiskt planktonindex (TPI) som numemrisk klassning.
Senaste värdet: 0,57 Nklass2018

Fisk i sjöar

IndikatorSE.2.4.22 EQR8-index för fisk i sjöar
Senaste värdet: 0,45 2016

Bottenfauna Norrviken

IndikatorSE.2.4.7 BQI-index för bottenfauna.

Makrofyter i sjöar

IndikatorSE.2.4.8 Trofiindex (TMI) för makrofyter
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet: 0,51 2017

Koppar

IndikatorSE.2.4.10 Kopparhalten i vatten.
Senaste värdet: 1,12 µg/l2016

Zink

IndikatorSE.2.4.11 Zinkhalt i vatten.
Senaste värdet: 1,02 µg/l2016

PCB i fisk

IndikatorSE.2.4.12
Senaste värdet: 0,0004 mg/kg vv2017

Kemisk status

Bly i vatten

IndikatorSE.2.4.15 Blyhalt i vatten.
Senaste värdet: 0,005 µg/l2016

Kadmium i vatten

IndikatorSE.2.4.18 Kadmiumhalt i vatten.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet: 0,002 µg/l2016

Kvicksilver i vatten

IndikatorSE.2.4.16 Kvicksilverhalt i vatten.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2008
Senaste värdet: 0,001 µg/l2016

Kvicksilver i fisk

IndikatorSE.2.4.13
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 0,06 mg/kg vv2017

PFOS i fisk

IndikatorSE.2.4.17 PFOS-halt i fisk.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 0,023 mg/kg vv2017

Bly i sediment

IndikatorSE.2.4.19 Blyhalt i sediment.
Senaste värdet: 50,9 mg/kg TS2017

Kadmium i sediment

IndikatorSE.2.4.14 Kadmium i sediment
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 1995
Senaste värdet: 1,37 mg/kg TS2017

Övrigt

Totalkväve

IndikatorSE.2.4.6 Totalkväve för ytvatten (µg/l) från augusti månad.
Senaste värdet: 865 µg/l2018