Hjältarbäcken

Dela på sociala medier
Kontakt

Kontaktcenter

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 210 00

Hjältarbäcken ligger i kommunens nordvästra del, delvis inom Östra Järvafältets naturreservat. Hjältarbäcken delas med Upplands Väsby kommun. I Upplands Väsby kallar man Hjältarbäcken för Dammhagsån. Hjältarbäcken förbinder Översjön med Edssjön (Upplands Väsby) och är Översjöns enda frånflöde (utlopp).
Titel Kategori År Utgivare
Övergripande
Ekosystemtjänster i Sollentunas vatten (78,0 MB) Övergripande 2018 Ekologigruppen AB
Övergripande
Recipientberäkningar för sjöar och åar i Sollentuna och Uppl (3,95 MB) Övergripande 2019 StormTac