Edsån

Dela på sociala medier
Kontakt

Kontaktcenter

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 210 00

Edsån ligger vid kommunens norra gräns. Edsån delas till stor del med Upplands-Väsby kommun. Edsån förbinder Norrviken med Edssjön (i Upplands Väsby) och är Norrvikens enda frånflöde (utlopp).

Övergripande statusklassning

Ekologisk status

IndikatorSE.2.1.9 Länsstyrelsens klassning av ekologisk status
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: Måttlig2017

Kemisk status

IndikatorSE.2.1.8 Länsstyrelsens klassning av kemisk status
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: Uppnår ej god2017

Ekologisk status

Bottenfauna Edsån

IndikatorSE.2.1.1

Koppar

IndikatorSE.2.1.2 Kopparhalten i vatten.
Senaste värdet: 1,98 µg/l2012

Zink

IndikatorSE.2.1.3 Zinkhalt i vatten.
Senaste värdet: 6,52 µg/l2012

Kemisk status

Bly i vatten

IndikatorSE.2.1.4 Blyhalt i vatten.
Senaste värdet: 0,237 µg/l2012

Kadmium i vatten

IndikatorSE.2.1.7 Kadmiumhalt i vatten.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2011
Senaste värdet: 0,001 µg/l2012

Kvicksilver i vatten

IndikatorSE.2.1.5 Kvicksilverhalt i vatten.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2011
Senaste värdet: 0,001 µg/l2012

PFOS i vatten

IndikatorSE.2.1.6 PFOS-halt i vatten.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 0,01 µg/l2013