Edsviken

Dela på sociala medier
Kontakt

Kontaktcenter

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 210 00

Edsviken ligger i den södra delen av kommunen och sträcker sig från Edsbergs slott i norr till Stocksundet i söder. Viken delas med kommunerna Danderyd och Solna. Edsviken är kommunens enda Östersjövik.

Övergripande statusklassning

Ekologisk status

IndikatorSE.1.1.18 Länsstyrelsens klassning av ekologisk status
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: Dålig2017

Kemisk status

IndikatorSE.1.1.19 Länsstyrelsens klassning av kemisk status
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: Uppnår ej god2017

Ekologisk status

Totalfosfor

IndikatorSE.1.1.5 Totalfosfor för ytvatten (µg/l) för augusti månad.
Senaste värdet: 29 µg/l2018

Totalkväve

IndikatorSE.1.1.6 Totalkväve för ytvatten (µg/l) från augusti månad.
Senaste värdet: 500 µg/l2018

Siktdjup

IndikatorSE.1.1.1 Siktdjup för augusti månad (m).
Senaste värdet: 2,9 meter2018

Syrgas

IndikatorSE.1.1.3 Syrgas i vatten för bottenprover från augusti månad (mg/l).
Senaste värdet: 6,9 mg/l2016

Fisk i kustvatten

IndikatorSE.1.1.9 Fisk (Shannon wiener index)
Senaste värdet: 0,74 2015

Klorofyll

IndikatorSE.1.1.4 Klorofyll a för ytprover från augusti månad (µg/l).
Senaste värdet: 12,00 µg/l2018

Växtplankton i kustvatten

IndikatorSE.1.1.2 Nklass för klorofyll a och biovolym under augusti månad.
Senaste värdet: 1,06 Nklass2018

Bottenfauna Edsviken

IndikatorSE.1.1.7

Makrofyter i kustvatten

IndikatorSE.1.1.8
Senaste värdet: 12 2014

Koppar

IndikatorSE.1.1.10 Kopparhalten i vatten.
Senaste värdet: 1,99 µg/l2017

Zink

IndikatorSE.1.1.11 Zinkhalt i vatten.
Senaste värdet: 4,26 µg/l2017

PCB i fisk

IndikatorSE.1.1.12
Senaste värdet: 0,06 mg/kg vv2011

Kemisk status

Antracen

IndikatorSE.1.1.13 Antracen i vatten.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: 0,005 µg/l2017

Bly i vatten

IndikatorSE.1.1.17 Blyhalt i vatten.
Senaste värdet: 0,195 µg/l2017

Kadmium i vatten

IndikatorSE.1.1.24 Kadmiumhalt i vatten.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2002
Senaste värdet: 0,005 µg/l2017

Kvicksilver i vatten

IndikatorSE.1.1.21 Kvicksilverhalt i vatten.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2002
Senaste värdet: 0,001 µg/l2017

PFOS i vatten

IndikatorSE.1.1.22 PFOS-halt i vatten.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: 0,005 µg/l2017

PBDE i vatten

IndikatorSE.1.1.20 PBDE-halt i vatten
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: 0,0002 µg/l2017

TBT i vatten

IndikatorSE.1.1.26
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: 0,0009 µg/l2017

Kvicksilver i fisk

IndikatorSE.1.1.14
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2011
Senaste värdet: 0,36 mg/kg vv2011

PFOS i fisk

IndikatorSE.1.1.23 PFOS-halt i fisk.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2011
Senaste värdet: 0,005 mg/kg vv2011

PBDE i fisk

IndikatorSE.1.1.15 PBDE-halt i fisk
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2011
Senaste värdet: 0,36 µg/kg vv2011

Bly i sediment

IndikatorSE.1.1.25 Blyhalt i sediment.
Senaste värdet: 84,2 mg/kg TS2017

Kadmium i sediment

IndikatorSE.1.1.16 Kadmium i sediment
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1988
Senaste värdet: 1,76 mg/kg TS2017

TBT i sediment

IndikatorSE.1.1.27 TBT-halt i sediment
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: 238 µg/kg TS2017