Djupan

Dela på sociala medier
Kontakt

Kontaktcenter

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 210 00

Djupan ligger i kommunens västra del i Östra Järvafältets naturreservat och är kommunens enda sjö i Edsvikens avrinningsområde. Djupan är kommunens minsta sjö och den är nästan helt igenväxt.
Titel Kategori År Utgivare
Övergripande
Ekosystemtjänster i Sollentunas vatten (78,0 MB) Övergripande 2018 Ekologigruppen AB